Oog voor milieu

Wij vinden het belangrijk om verantwoordelijk te produceren. De UV-inkten die wij gebruiken zijn Greenguard, AgBB en Nordic Swan gecertificeerd. Ze worden zorgvuldig verwerkt en afgevoerd.

Een efficiënt prepress- en productieproces zorgt ervoor dat de hoeveelheid restmaterialen en afval beperkt blijft. Materialen als PVC, aluminium, karton en perspex worden gerecycled via het ReVink recycleprogramma.

ReVink

ReVink, wat is het?

ReVink is een kunststof recyclingprogramma dat klanten de mogelijkheid biedt hun restmateriaal te verzamelen. Hiervoor maakt onze leverancier Vink gebruik van eigen kunststof kratten. Op deze manier wordt onze eigen leverancier van kunststof voorzien.

Vink’s principes zijn gericht op het realiseren van een zuivere reststroom, het behoud van materiaalwaarde, de focus op hergebruik van granulaat/recyclaat, en het streven naar een duurzamere toekomst.

Waarom ReVink?

Het behoud van waardevolle en eindige grondstoffen wordt steeds crucialer in de moderne economie. De circulaire economie vormt een essentieel instrument om de overconsumptie van eindige grondstoffen aan te pakken.

In een ideale situatie worden restmaterialen en producten aan het einde van hun levensduur omgezet in bruikbare grondstoffen die opnieuw kunnen worden ingezet voor de productie van materialen met eigenschappen die niet verschillen van het oorspronkelijke ontwerp. Dit is alleen mogelijk door samenwerking in de volledige materiaalketen. Daarom hebben wij, in samenwerking met onze ketenpartners, het ReVink-programma ontwikkeld.

Greenguard

Het GREENGUARD Environmental Institute werd opgericht in 2001 en fungeert als een externe organisatie die toezicht houdt op de GREENGUARD Certification Programs. De missie van dit instituut is gericht op het verbeteren van de menselijke gezondheid en de kwaliteit van leven door middel van programma’s die de blootstelling aan chemische stoffen verminderen en de binnenluchtkwaliteit verbeteren. Producten die het GREENGUARD Indoor Air Quality Certified®️ keurmerk dragen, moeten voldoen aan normen voor lage uitstoot van chemicaliën, gebaseerd op gezondheidscriteria van vooraanstaande gezondheidsinstellingen. De GREENGUARD-certificering wordt wereldwijd gebruikt door bedrijven, overheidsinstellingen, bouwprojecten en conformiteitscodes.

AgBB

VOC-emissies (Vluchtige Organische Stoffen) van bouwproducten vormen een belangrijke oorzaak van luchtvervuiling binnenshuis.

Daarom heeft het Comité voor Gezondheidsgerelateerde Evaluatie van Bouwproducten, opgericht in 1997, testcriteria ontwikkeld en – op basis van deze criteria – het AgBB-beoordelingsschema voor VOC-emissies van bouwproducten opgesteld.

Dit zogenaamde AgBB-schema wordt regelmatig beoordeeld en bijgewerkt; de laatste versie is gepubliceerd in juni 2021. Vanaf juni 2022 is het gebruik van de versie uit 2018 niet meer toegestaan; tot die tijd geldt een overgangsperiode van één jaar sinds juni 2021

Nordic Swan

Het Nordic Swam Ecolabel biedt:

Een recept om de milieueffecten van de productie en consumptie van goederen te verminderen.
Een geloofwaardige, door een derde partij gecertificeerde handleiding voor consumenten en professionele inkopers om goederen en diensten te kiezen die tot de meest milieuvriendelijke behoren.

Het Nordic Swan Ecolabel is een milieukeurmerksysteem dat certificeert dat een product of dienst voldoet aan de eisen voor het label.

Het Nordic Swan Ecolabel bevordert efficiënt gebruik van hulpbronnen, vermindering van klimaatimpact, een niet-toxische circulaire economie en behoud van biodiversiteit, altijd met een sterke focus op gezondheid.

De volledige levenscyclus wordt in overweging genomen, van grondstoffen, productie en gebruik tot recycling en verwijdering, en om het Nordic Swan Ecolabel te verkrijgen, moet je voldoen aan de eisen die kwaliteit en duurzaamheid waarborgen.